Deze video beschrijft het in strijd zijn van de Nederlandse wet met artikel 14 lid 5 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO).