Het Europese Hof heeft ooit in een arrest besloten dat toepassing van de borgsom frequenter moet voorkomen. Dat is in de Nederlandse Rechtstaat echter nog niet het geval. Daarom de oproep om vaker gebruik te maken van de borgsom.