Van Berge Henegouwen Advocaten
mr. S.T. (Sjoerd) van Berge Henegouwen
Van Berge Henegouwen Advocaten
mr. S.M. (Suzanne) Kurvers
Van Berge Henegouwen Advocaten
mr. K. (Karlijn) Bruns

mr. S.T. (Sjoerd) van Berge Henegouwen:

Na een Duits gymnasium en daarvoor zelfs een paar jaar Amerikaanse lagere school ging mr. Van Berge Henegouwen in Maastricht rechten studeren en behaalde daar in 1990 zijn diploma. Tussendoor studeerde hij nog een cyclus internationale rechtsvergelijking in Straatsburg.
In 1991 maakte hij zijn opwachting als dienstplichtig soldaat in het leger. Hij werd gekozen tot vakbondsbestuurder bij de AVNM (Algemene Vereniging Nederlandse Militairen) en tijdens zijn bestuurstijd werd de politieke beslissing genomen om de opkomstplicht af te schaffen.
In 1992 werd hij in Rotterdam als advocaat beëdigd. Een jaar later haalde hij voor het eerst alle kranten door in een rechtszaal aan te tonen dat vingerafdrukken konden worden nagemaakt. In 1995 verhuisde hij terug naar Maastricht om voor mr. Theo Hiddema te gaan werken. Al doende werd hij geconfronteerd met de grote IRT-zaken van die tijd.
Na een tussenjaar in Amsterdam richtte hij in 1998 wederom in Maastricht voor het eerst een eigen advocatenkantoor op.
Mr. Van Berge Henegouwen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, de Vereniging Cassatieadvocaten in Strafzaken  en staat ook ingeschreven bij het Internationaal Strafhof. Hij staat al een aantal jaren in de zogenaamde strafpleiter top 10 van Nederland, laatstelijk op plek 4. Die waardering is leuk, maar een advocaat is zo goed als zijn laatste zaak. Elke zaak en elke cliënt dient opnieuw de volle aandacht te krijgen.
In zijn vrije tijd fotografeert hij wilde dieren in verre windstreken, met name in Afrika. Hij is al 25 jaar erelid van het ambitieuze Maastrichtse damesstudentendispuut Hesperides.

mr. S.M. (Suzanne) Kurvers:

Mw. mr. Kurvers is sinds 2008 werkzaam bij Van Berge Henegouwen Advocaten. Zij houdt zich uitsluitend bezig met strafzaken, maar wel in de breedste zin van het woord. Zo treedt zij op in gewone strafrechtzaken en ontnemingszaken. Ze heeft verdachten bijgestaan in verschillende omvangrijke megazaken, waaronder drugszaken, vastgoedfraude (onderzoek Landlord), moordzaken en de grootste wapenvondst in Nederland.
Daarnaast treedt zij op in zaken waarin internationale aspecten een grote rol spelen zoals overleveringszaken. Tenslotte is zij ook bekend met cassatieprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden en verzoekschriftprocedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Echter, daarnaast heeft zij nog steeds een voorliefde voor kleine zaken waarin burgers door de overheid in het nauw worden gedreven.
Haar felheid komt voort uit haar gedrevenheid en is altijd gebaseerd op een uitmuntende kennis van de wet en de feiten.
Mevrouw mr. Kurvers is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie straf- en strafprocesrecht. Haar scriptie schreef zij over de herzieningsprocedure, de procedure waarin de reeds uitgeprocedeerde veroordeelde alsnog zijn gelijk kan halen bij de rechter.

mr. K. (Karlijn) Bruns

Mw. mr. Bruns is afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht met de specialisatie strafrecht. Al vroeg had zij een passie voor het strafrecht en voor de advocatuur. Ten behoeve van haar scriptie deed zij dan ook onderzoek naar de geheimhoudingsplicht van de strafrechtadvocaat in een democratische samenleving.
Voordat mw. mr. Bruns advocaat werd, was zij griffier bij de sector strafrecht van de rechtbank. Hierdoor kent zij het strafproces ook van binnenuit en weet zij als geen ander wat er allemaal nodig is om de strafrechter te overtuigen.
Mw. mr. Bruns pakt haar zaken doortastend en voortvarend aan. Bovendien staat zij niet alleen in de rechtszaal haar mannetje. In haar vrije tijd is zij met grote regelmaat als muzikante te vinden in goedbezochte concertzalen. Dit neemt niet weg dat zij 24/7 klaar staat voor haar cliënten.