Van Berge Henegouwen Advocaten
mr. S.T. (Sjoerd) van Berge Henegouwen

mr. S.T. (Sjoerd) van Berge Henegouwen:

Na een Duits gymnasium en daarvoor zelfs een paar jaar Amerikaanse lagere school ging mr. Van Berge Henegouwen in Maastricht rechten studeren en behaalde daar in 1990 zijn diploma. Tussendoor studeerde hij nog een cyclus internationale rechtsvergelijking in Straatsburg.
In 1991 maakte hij zijn opwachting als dienstplichtig soldaat in het leger. Hij werd gekozen tot vakbondsbestuurder bij de AVNM (Algemene Vereniging Nederlandse Militairen) en tijdens zijn bestuurstijd werd de politieke beslissing genomen om de opkomstplicht af te schaffen.
In 1992 werd hij in Rotterdam als advocaat beëdigd. Een jaar later haalde hij voor het eerst alle kranten door in een rechtszaal aan te tonen dat vingerafdrukken konden worden nagemaakt. In 1995 verhuisde hij terug naar Maastricht om voor mr. Theo Hiddema te gaan werken. Al doende werd hij geconfronteerd met de grote IRT-zaken van die tijd.
Na een tussenjaar in Amsterdam richtte hij in 1998 wederom in Maastricht voor het eerst een eigen advocatenkantoor op.
Mr. Van Berge Henegouwen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten, de Vereniging Cassatieadvocaten in Strafzaken  en staat ook ingeschreven bij het Internationaal Strafhof. Hij staat al een aantal jaren in de zogenaamde strafpleiter top 10 van Nederland, laatstelijk op plek 4. Die waardering is leuk, maar een advocaat is zo goed als zijn laatste zaak. Elke zaak en elke cliënt dient opnieuw de volle aandacht te krijgen.
In zijn vrije tijd fotografeert hij wilde dieren in verre windstreken, met name in Afrika. Hij is al 25 jaar erelid van het ambitieuze Maastrichtse damesstudentendispuut Hesperides.

Mw. mr. B.N.R. (Bo) Maenen:

Mw. mr. B.N.R. (Bo) Maenen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Al vroeg had zij een passie voor de advocatuur. Zij specialiseerde zich tijdens haar master maar liefst in twee richtingen, zodat zij zowel civielrechtelijk en uiteraard ook strafrechtelijk afgestudeerd is.
Voor haar beëdiging als advocaat werkte mr. Maenen al vijf jaar op een advocatenkantoor, waaronder bijna een jaar bij Van Berge Henegouwen Advocaten.
Ten behoeve van haar masterscriptie heeft mr. Maenen onderzoek gedaan naar de positie van slachtoffers in het strafproces. Doordat mr. Maenen zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk is afgestudeerd, heeft zij ook affiniteit met slachtoffers in strafzaken. Zij staat dan ook zowel verdachten als slachtoffers in strafzaken bij.
Mw. mr. Maenen is zeer gedreven en zet zich voor iedere cliënt en zaak volledig in.

mr. M.C.J. Heinen (juridisch medewerker):

mr. M.C.J. (Menno) Heinen studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Al vroeg tijdens zijn studie kwam hij erachter dat hij een uitgesproken voorliefde voor het strafrecht heeft.
mr. Heinen heeft tijdens zijn masterstudie voornamelijk strafrechtelijke vakken gevolgd. Daarnaast heeft hij juist ook een aantal bestuursrechtelijke vakken gevolgd. Zodoende heeft hij ook veel kennis van het penitentiair procesrecht. Anders dan het strafrecht is het penitentiair recht van bestuursrechtelijke aard. Hij staat altijd klaar om de gedetineerde cliënten van kantoor een passend penitentiair advies te geven.
Na afronding van zijn studie in 2017 ging mr. Heinen voor een advocatenkantoor in Brabant werken. Daar heeft hij zich hoofdzakelijk beziggehouden met het voorbereiden van strafzaken. Uiteindelijk heeft mr. Heinen de overstap naar ons kantoor gemaakt.