Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, heeft u rechtsbijstand nodig. Hoe vraagt u om deze bijstand? En wat kost de rechtsbijstand?

U kunt telefonisch contact opnemen met één van onze advocaten om uw zaak kort te bespreken. Dit is kosteloos. Het kan nodig zijn uw zaak uitgebreider te bespreken. In dat geval maakt u een afspraak voor een gesprek op ons kantoor. In dit gesprek wordt bezien of wij voor u kunnen optreden. Doorgaans wordt er dan ook een uurtarief afgesproken.

Afhankelijk van uw eigen financiële draagkracht kunt u in sommige gevallen via de regeling “wet op de rechtsbijstand” een vergoeding, ook wel toevoeging genoemd, krijgen. Afgezien van een (eenmalige) geringe eigen bijdrage worden de kosten dan niet bij u in rekening gebracht. Helaas zijn wij niet in alle gevallen bereid om de strafzaak op toevoegingsbasis te doen. In dat geval kunnen wij u wel doorverwijzen naar een advocaat die daartoe wel bereid is.